Strona główna > Anatomia roślin > Budowa pędów > Liście > Budowa anatomiczna liścia

Budowa anatomiczna liścia

Wtorek 20 listopada 2012, przez Doktor


Blaszka liściowa posiada dwie strony:

- stronę górną (brzuszną) - skierowaną ku górze

- stronę dolną (grzbietową) - zwróconą ku dołowi.

Liść zbudowany jest z trzech rodzajów tkanek:

- skórka
- miękisz asymilacyjny
- tkanka przewodząca.

Skórka - jest to najczęściej tkanka jednokomórkowa, z reguły pozbawiona chloroplastów. Skórka może być pokryta kutykulą lub woskiem, a nawet krzemionką jak w przypadku traw. Podstawową funkcją substancji odkładających się na powierzchni skórki jest zabezpieczenie rośliny przed utratą wody i wpływem środowiska zewnętrznego. Wytworami skórki są włoski oraz aparaty szparkowe. Skórka górnej strony blaszki liściowej posiada niewielką ilość aparatów szparkowych, albo nie ma ich wcale; natomiast strona grzbietowa blaszki liściowej jest zaopatrzona w liczne szparki. Aparat szparkowy zbudowany jest z dwóch komórek przyszparkowych, które biorą udział w regulacji rozwarcia szparki. Aparat szparkowy reguluje transpirację oraz uczestniczy w wymianie gazowej między środowiskiem a rośliną.

Miękisz asymilacyjny - wypełnia przestrzeń między brzuszną i grzbietową skórką liścia. Odpowiada za proces fotosyntezy. Wyróżnia się dwa typy miękiszu asymilacyjnego:

- miękisz palisadowy - leży tuż pod górną skórką liścia; zbudowany jest dużych i wydłużonych komórek, które są ustawione prostopadle do powierzchni liścia. Komórki posiadają liczne chloroplasty

- miękisz gąbczasty - leży po stronie dolnej blaszki liściowej; komórki mają nieregularny kształt oraz mają niewielką ilość chloroplastów. Pomiędzy komórkami znajdują się duże przestwory międzykomórkowe.

Tkanka przewodząca - w postaci wiązek przewodzących tworzących żyłki liściowe. Główna ich rola polega na przewodzeniu wody wraz ze solami mineralnymi, pełnią ponadto funkcje wzmacniające.

Skomentuj na forum dyskusyjnym

Skomentuj ten artykułPrace redakcyjne RSS 2.0 | Mapa strony |  Aktualnosci z Francji |  Forum francusko-angielsko-polskie w jezyku polskim