Strona główna > Anatomia człowieka > Układ rozrodczy > Narządy płciowe żeńskie > Wewnętrzne > Budowa jajnika ssaków

Budowa jajnika ssaków

Niedziela 16 marca 2008, przez Doktor


Jajnik (ovarium)

zbudowany jest z części obwodowej (kora) i części środkowej (rdzeń). Jajnik pokryty jest nabłonkiem powierzchownym, pod którym leży łącznotkankowa błona biaława.

1. Kora jajnika zawiera kuliste pęcherzyki jajnikowe we wszystkich stadiach rozwojowych, ciałko żółte i białawe oraz komórki gruczołu śródmiąższowego. Najliczniejszymi i najmniejszymi pęcherzykami są pęcherzyki pierwotne, które leżą najbardziej powierzchownie. Każdy pęcherzyk pierwotny zbudowany jest z oocytu i komórek somatycznych. Głębiej położone pęcherzyki nazywane są pęcherzykami wzrastającymi. Komórki otaczające pęcherzyki tworzą warstwę ziarnistą, natomiast pomiędzy oocytem a warstwą ziarnistą leży osłona przejrzysta. Na powierzchni pęcherzyków znajduje się torebka zbudowana z komórek fibroblastycznych. Kiedy powstaje jedna duża jama pęcherzykowa wypełniona płynem pęcherzykowym oraz komórki warstwy ziarnistej rozdzielają się i wokół oocytu tworzą wieniec promienisty, który jest przytwierdzony do ściany pęcherzyka za pomocą wzgórka jajonośnego (nieliczne skupisko komórek) to wtedy pęcherzyk nosi nazwę pęcherzyka dojrzewającego, czyli pęcherzyka Graafa.

Ciałko żółte zbudowane jest dużych komórek luteinowych, w których znajduje się żółty barwnik. Pomiędzy komórkami luteinowymi leżą włókna siateczki i sieć włośniczek.

Ciałko białawe to blizna na powierzchni jajnika.

2. Rdzeń jajnika zbudowany jest z tkanki łącznej wiotkiej, która stanowi zrąb dla naczyń krwionośnych. Do rdzenia wnikają liczne włókna nerwowe oraz występują w nim pasma mięśni gładkich. Rdzeń stanowi rusztowanie dla jajnika.

Skomentuj ten artykułPrace redakcyjne RSS 2.0 | Mapa strony |  Aktualnosci z Francji |  Forum francusko-angielsko-polskie w jezyku polskim