Strona główna > Anatomia człowieka > Układ szkieletowy > Podział kości i szkieletu > Podział kości ze względu na ich kształt

Podział kości ze względu na ich kształt

Poniedziałek 31 grudnia 2007, przez Doktor


Podział kości ze względu na ich kształt:

1. Kości długie (do tego kryterium zaliczamy te kości u których jeden rozmiar jest znacznie dłuższy niż dwa pozostałe rozmiary), np.:

- żebra

- obojczyk

- kość udowa

- kość ramienna

- kość piszczelowa

- kość strzałkowa

- kości palców

- kości śródstopia

2. Kości krótkie, np. :

- kości stępu

- kości nadgarstka

3. Kości płaskie, np.:

- łopatka

- kość biodrowa

- mostek

- kość ciemieniowa

- kość potyliczna

- kość czołowa

4. Kości różnokształtne (kości o rozmaitych kształtach, nie mieszczące się w żadnej z trzech wymienionych wyżej kategorii), np.:

- kręgi

- niektóre kości trzewioczaszki.

Skomentuj ten artykułPrace redakcyjne RSS 2.0 | Mapa strony |  Aktualnosci z Francji |  Forum francusko-angielsko-polskie w jezyku polskim