Strona główna > Genetyka > Nośnik informacji genetycznej > DNA i RNA > Struktura i występowanie RNA

Struktura i występowanie RNA

Sobota 22 marca 2008, przez Doktor


RNA

jest polimerem zbudowanym z rybonukleotydów połączonych wiązaniami 3’,5’-fosfodiestrowych. Każdy rybonukleotyd składa się z:

- zasady azotowej purynowej : adenina (A) i guanina (G)

- zasady azotowej pirymidynowej: cytozyna (C) i uracyl (U)

- cukru rybozy.

Sekwencje nukleotydów pisze się jako sekwencje zasad w kierunki 5’→3’. RNA jest małą cząsteczką, która liczy sobie od kilkaset do kilku tysięcy nukleotydów. Cząsteczki RNA są pojedynczymi nićmi, które zawierają wzajemnie komplementarne pary zasad. Po zmianie łańcucha RNA o 180 stopni tworzą się tzw. spinki do włosów, czyli tworzą się regiony dwuniciowe.

W RNA występują rybonukleozydy:

- adenozyna

- guanozyna

- urydyna

- cytydyna.

RNA występuje:

- w komórce eukariotycznej (w jądrze komórkowym, cytoplazmie, chloroplastach, mitochondrium, rybosomach)

-  w komórce prokariotycznej (w cytoplazmie i rybosomach).

Skomentuj ten artykułPrace redakcyjne RSS 2.0 | Mapa strony |  Aktualnosci z Francji |  Forum francusko-angielsko-polskie w jezyku polskim